Znajdź

01. Planowanie i strategia

Cel

Szczegółowe zdefiniowanie głównych celów, opracowanie strategii
oraz ustalenie ram czasowych do jej realizacji.

Działanie

Na tym etapie nasi Doradcy zapoznają się z Twoimi wymaganiami i oczekiwaniami w stosunku do miejsca pracy. Bardzo ważne jest zrozumienie pracowników i ich
punktu widzenia, zapewnienia udogodnień, których oczekują. Nasi Doradcy
przedstawią Ci obecną sytuację na rynku biurowym i wskażą potencjalne szanse i zagrożenia, tak, aby wspólnie zaplanować strategię i plan działania.

znajdz 1

02. Porównanie i analiza ofert

Cel

Wyselekcjonowanie krótkiej listy budynków spełniających kryteria klienta.

Działanie

Na tym etapie będziesz współpracować z zespołem Doradców w celu zidentyfikowania ofert odpowiadających Twoim wymaganiom. Przy wsparciu naszych researcherów i narzędzi sprawdzimy dla Ciebie 100% ofert z rynku, które spełnią Twoje kryteria.

Nasz zespół dopasuje propozycje, zorganizuje spotkania z przedstawicielami budynków i przeprowadzi proces ofertowy. W rezultacie otrzymasz analizę finansową z rekomendacjami krótkiej listy najlepszych przestrzeni biurowych.

znajdz 2
Scroll to Top