Poznaj Język Nieruchomości - słownik pojęć

W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości rozwija się dynamicznie, stając się jednym z najważniejszych segmentów gospodarki na całym świecie. Zrozumienie tego obszaru wymaga jednak znajomości specyficznego języka, pełnego skomplikowanych pojęć i terminologii. Dla wielu osób, niezależnie od tego, czy są one doświadczonymi inwestorami, czy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem nieruchomości, terminy te mogą być nie zawsze jasne. W poniższym artykule przyjrzymy się głównym pojęciom związanym z nieruchomościami, rozwiewając wszelkie wątpliwości i pomagając lepiej zrozumieć świat nieruchomości.

Add-on factor - współczynnik powierzchni wspólnych, wyrażony jest dla całego budynku, określany w %. Obejmuje poziome części wspólne budynku, z których korzystają wspólnie najemcy, takie jak recepcja, wspólne toalety na piętrach, hole windowe, itp.

Asking rent - czynsz wyjściowy, kwota, którą wynajmujący/właściciel nieruchomości proponuje jako początkową cenę za wynajem danej przestrzeni. Podawana jest jako stawka za metr kwadratowy za miesiąc, zwykle wyrażona w EUR, rzadziej w PLN

BMS (bi-em-es) - Building management system, zintegrowany system zarządzania systemami i instalacjami budynkowymi

Break option - opcja wcześniejszego wyjścia, prawo do zakończenia najmu wcześniej niż przed zakończeniem pełnego okresu najmu, zapisane w umowie, zwykle pod określonymi w umowie warunkami dodatkowymi

Cash flow - zestawienie wszystkich kosztów najmu w konkretnych budynkach, koszty rozbite na lata najmu ukazane w formie tabeli, służy jako narzędzie do porównania ofert najmu

Effective rent - czynsz efektywny, jest to czynsz bazowy lub transakcyjny, w zależności od momentu zaawansowania procesu, pomniejszony o zwolnienie z czynszu przeliczone na całość okresu najmu. Stawka pojawia się w ofertach, a nie na umowie, jest to wynik matematycznej kalkulacji 

Fit out contribution/budget/allowance - budżet przeznaczony na aranżację powierzchni najemcy, wyrażony jako stawka w EUR lub PLN za metr kwadratowy lub jako kwota całościowa. Budżet proponowany jest przez wynajmującego  

Fit-out - aranżacja powierzchni biurowej, kompleksowa usługa projektowania powierzchni realizowana po podpisaniu umowy najmu lub aneksu do umowy najmu

Headline rent - czynsz bazowy, stawka bazowa czynszu, podawana jako stawka za metr kwadratowy za miesiąc, zazwyczaj w EUR, rzadziej w PLN

HVAC - instalacje, w których skład wchodzą instalacje grzewcze (heating), wentylacja (ventilation), klimatyzacja (air-conditioning), chłodzenie (cooling). Rozprowadzane są one na podstawie planu powierzchni, jej układu oraz ilości osób pracujących w danym pomieszczeniu

Landlord - Wynajmujący, ten, kto wynajmuje powierzchnie biurowe innym osobom, zazwyczaj właściciel nieruchomości

LOI (Letter of Intent)/HOT (Heads of Terms) - list intencyjny, zawiera główne założenia wynegocjowanej oferty w budynku, w którym najemca planuje podpisanie umowy najmu, jest formą rezerwacji powierzchni

Long list - długa lista budynków, które spełniają wymagania najemcy

Open space - powierzchnia otwarta, bez ścian działowych, bez oddzielnych gabinetów i pokoi

Powierzchnia brutto - Gross space - wielkość powierzchni biurowej netto powiększona o udział powierzchni wspólnych na piętrze (np. część korytarza i toalet, jeśli nie są używane wyłącznie przez najemcę) oraz o add-on factor (współczynnik powierzchni wspólnych)      

Powierzchnia netto - tzw. Powierzchnia dywanowa - wielkość powierzchni biurowej, którą obejmuje space plan, czyli powierzchnia użytkowa zgodna z wymaganiami najemcy, do której jedynie on ma dostęp na wyłączność.

Property Manager - Zarządca nieruchomości, opiekuje się nieruchomością, w imieniu właściciela budynku zarządza usługami takimi, jak ochrona, recepcja, sprzątanie powierzchni wspólnych, rozliczanie opłat za czynsz i koszty eksploatacyjne 

Proposal - oferta najmu powierzchni biurowej, która jest przygotowywana przez wynajmującego dla najemcy

Rent free periods - wakacje czynszowe - okres zwolnienia z opłat czynszowych, wyrażony w miesiącach, określany jako procentowa płatność czynszu

Service charge - opłaty eksploatacyjne, są to koszty funkcjonowania budynku, które są płacone przez najemców. Obejmują m.in. ubezpieczenie budynku, podatki, koszty ochrony, recepcji, podawane zazwyczaj jako stawka za metr kwadratowy za miesiąc w PLN, rzadziej w EUR

Short list - krótka lista wybranych 3-4 budynków, które spełniają wymagania najemcy, budynki przechodzą do kolejnego etapu negocjacji, z jednym zostanie podpisany list intencyjny    

Space plan - plan powierzchni uwzględniający wytyczne klienta, takie jak sposób aranżacji biura, ilość osób w nim pracujących

Tenant - Najemca - osoba lub firma, która wynajmuje powierzchnie biurowe od wynajmującego na określony czas w zamian za opłatę

Tenant Representation - Reprezentacja Najemcy, rodzaj umowy zawieranej między najemcą a firmą działającą na rynku nieruchomości biurowych, która działa w imieniu najemcy podczas negocjacji z właścicielem nieruchomości

Tour book - broszurki biurowców, książeczki przydatne podczas viewingów, plik składający się zazwyczaj z podsumowania podstawowych informacji o budynku, jego zdjęć, mapy lokalizacji

Transaction rent - czynsz transakcyjny, czyli wynegocjowana stawka czynszu bazowego, która pojawia się w umowie najmu

Workplace Solutions - analiza środowiska pracy, która polega na zbadaniu i zrozumieniu w jaki sposób pracownicy danej organizacji korzystają z wynajmowanej powierzchni i propozycja zmian, które wpłyną na optymalizację tej przestrzeni 

Współczynnik miejsc parkingowych - liczba m2 powierzchni brutto w budynku przypadająca na jedno miejsce parkingowe

Vacancy - pustostany, zazwyczaj wyrażona w % powierzchnia niewynajęta w stosunku do powierzchni całkowitej na danym rynku

Viewing - wizytacja, odwiedziny u potencjalnego najemcy celem weryfikacji najlepszych powierzchni

Scroll to Top